Skip to content

Cymru Gydnerth

Cymru Gydnerth

Croeso i Gymru Gydnerth

Mae Cymru Gydnerth yn eiddo i, ac yn cael ei weithredu ar y cyd gan, Fforwm Cymru Gydnerth a Fforymau Lleol Cymru Gydnerth Gogledd Cymru, De Cymru, Dyfed-Powys a Gwent.

Risks we face Y risgiau

Gwybodaeth am yr amrywiaeth o argyfyngau a allai ddigwydd yng Nghymru a sut y gallent effeithio arnoch chi.

Rhagor o wybodaeth »
What we are doing Beth rydyn ni'n ei wneud

Gwybodaeth am yr hyn sy’n cael ei wneud yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol a’r risgiau y mae cymunedau yng Nghymru yn eu hwynebu.

Rhagor o wybodaeth »
Eich Ardal Leol

Eich Ardal Leol

Bydd eich Awdurdod Lleol yn rhoi gwybodaeth i chi neu’ch busnes am gyd-nerthu cymunedol, gan gynnwys cyngor a rhifau cyswllt.

Rhagor o wybodaeth »
Teithio

Teithio

Cyn cychwyn ar daith mewn tywydd gwael, p’un a yw hi’n daith hir neu fer, dyma rai camau syml i’w cymryd i baratoi ac i ddelio â’r annisgwyl.

Rhagor o wybodaeth »